USG

Цени с ДДС

Dropdown arrow
User icon
Favorites
Cart

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА,
РАЗНОС И МОНТАЖ ЗА ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО


I. Доставка - тази услуга включва доставката на поръчката до входа на посочения адреспри възможен достъп до него с товарен автомобил

 

Възнаграждението за доставка по една поръчка се изчислява според съдържанието и стойността:

 

 

Съдържание на поръчката Стойност на поръчката Цена на доставка

Стоки

(вкл. директорски и работни столове), различни от Мебели

до

300 лв. с ДДС

за доставка в София

 

до

480 лв. без ДДС

за доставка извън София)

12.00 лв. с ДДС

Стоки

(вкл. директорски и работни столове), различни от Мебели

над

300 лв. с ДДС

(240 лв. с ДДС) за доставка в София

 

над

480 лв. с ДДС

за доставка извън София

безплатна

Мебели

(корпусна мебел,мека мебел,  метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове, извънгабаритни и неразглобяеми стоки, едра черна и бяла техника и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.)

до

1200 лв. с ДДС

72 лв. с ДДС

Мебели

(корпусна мебел,мека мебел,  метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове, извънгабаритни и неразглобяеми стоки, едра черна и бяла техника и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.)

над

1200 лв. с ДДС

60 лв. без ДДС

(72 лв. с ДДС)

Мебели

(корпусна мебел, мека мебел,  метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове, извънгабаритни и неразглобяеми стоки, едра черна и бяла техника и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.)

над

1000 лв. без ДДС

(1200 лв. с ДДС) 
 безплатна

Стоки+ поне 1 артикул от Мебели

до

1200 лв. с ДДС

72 лв. с ДДСС

Стоки+ поне 1 артикул от Мебели

над

1200 лв. с ДДС

безплатна

Доставка на стоки за София:

Поръчка, направена до 17:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващия работен ден.

Поръчка, направена след 17:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващите два работни дни.

 

Доставка на стоки за страната:

Поръчка, направена до 14:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващия работен ден.

Поръчка, направена след 14:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващите два работни дни.

 

Доставка на мебели за София и страната: 

Доставката на налични мебелни артикули се извършва обичайно в срок между 7 и 30 работни дни според вида на артикула. Конкретните обичайни срокове за доставка на всеки мебелен артикул са посочени на www.usg.bgи в печатните издания на Кооперация „Панда“.

 

II. Разнос -тази услуга включва внасяне на поръчката в сградата/помещение/обект и разнос до етаж и стая. Липсата на асансьор в сградата или нуждата от внасяне до по-висок етаж не водят до промяна на единичната цена за разнос. Разносът на мебелни артикули се извършва по график в деня за доставка, но при всички случаи в рамките на срока за доставка на мебели между 7 и 30 работни дни според вида на артикула.

 

Възнаграждението за разнос по една поръчка се изчислява като сбор от цените на всеки подлежащ на разнос артикул от поръчката, изчислени според количеството и категоризацията му на база тегло в съответната група артикули:

Група артикули за разнос

Минимално тегло на артикула (кг.)

Максимално тегло на артикула (кг.)

Единична цена за разнос на брой артикул от групата

(лв. с ДДС)

HAN01

0,001

10,000

1.20

HAN02

10,001

20,000

4.80

HAN03

20,001

30,000

7.20

HAN04

30,001

40,000

14.40

HAN05

40,001

60,000

21.60

HAN06

60,001

80,000

38.40

HAN07

80,001

100,000

48.00

HAN08

100,001

120,000

72.00

HAN09

120,001

150,000

90.00

HAN10

150,001

200,000

144.00

HAN11

200,001

300,000

216.00

HAN12

300,001

500,000

420.00

 

Минимално възнаграждение за разнос в една поръчка – 24 лв. С ДДС.

Група артикули за разнос

Стоки, различни от Мебели, директорски и работни столове

Минимално тегло на артикула (кг.)

Максимално тегло на артикула (кг.)

Единична цена за разнос на брой артикул от групата

(лв. с ДДС)

CAR01

0,001

10,000

0.00

CAR02

10,001

20,000

1.00

CAR03

20,001

30,000

2.50

CAR04

30,001

40,000

4.00

CAR05

40,001

60,000

6.00

CAR06

60,001

80,000

9.00

CAR07

80,001

100,000

12.00

CAR08

100,001

120,000

15.00

CAR09

120,001

150,000

20.00

CAR10

150,001

200,000

30.00

CAR11

200,001

300,000

40.00

CAR12

300,001

500,000

60.00

 

Минимално възнаграждение за разнос на Стоки, различни от Мебели, директорски и работни столове в една поръчка – 0 лв. с ДДС.

 

Единичната цена за разнос на 1 бр. от съответния артикул и минималното възнаграждение за разнос в една поръчка са посочени на www.usg.bg в раздел Описание от предложението за продажба на артикула.

 

III. Монтаж - тази услуга включва монтаж в сградата/помещение/обект. Монтажът на мебелни артикули се извършва по график и може да не се изпълнява в деня за доставка и разнос, но при всички случаи в  рамките на до 5 работни дни от деня на доставката на мебели.

 

Възнаграждението за монтаж по една поръчка се изчислява като сбор от цените на всеки подлежащ на монтаж артикул от поръчката, изчислени според количеството и категоризацията му на база монтажна сложност в съответната група артикули:

Група артикули за монтаж

Единична цена за монтаж на брой артикул от групата

(лв. с ДДС)

MON01

9.60

MON02

18.00

MON03

25.20

MON04

31.20

MON05

43.20

MON06

60.00

MON07

72.00

MON08

103.20

MON09

129.60

MON10

259.20

MON11

518.40

MON12

1036.80

 

Минимална сума за монтаж в една поръчка – 36 лв. с ДДС за категории MON01 и MON02 и 72 лв. с ДДС за всички останали категории.

 

Единичната цена за монтаж на 1 бр. от съответния артикул и минималното възнаграждение за монтаж в една поръчка са посочени на www.usg.bg в раздел Описание от предложението за продажба на артикула.

 

IV. Вземане от магазин без доставка

Търговец на едро може да закупува и получава чрез собствен транспорт за своя сметка налични в обект от магазинната мрежа на Търговеца стоки срещу заплащане на допълнителна такса за обслужване в размер на 5 % от стойността на фактурата. Вземане от магазин без доставка е допустимо за търговци на едро единствено за обектите от магазинната мрежа на Търговеца, както следват:

 

 

Град

Адрес

София

бул.Цариградскошосе №139

 

бул.ДжеймсБаучер №51

Бизнеспарк

ул.ГрафИгнатиев №78

Пловдив

бул.Кукленскошосе №9Н

бул.С.Петербург №48

Ст.Загора

бул.ЦарСимеонВелики №45

Пазарджик

ул.Есперанто №3

Бургас

к-с Славейков, бл.189

Варна

бул. ВладиславВарненчик № 82

ул.Краков №16

Силистра

ул.КапитанМамарчев №2

Сливен

бул.ШестиСептември №7

Русе

ул.КонстантинИречек №5

Ямбол

бул.ДимитърБлагоев №12

V. Вземане от склад без доставка

Търговец на едро може да закупува и получава чрез собствен транспорт за своя сметка налични на склад стоки от Централния склад на Търговеца в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул. Верига № 38. При вземане от склад без доставка търговците на едро не заплащат допълнителна такса за обслужване.

Забележка:

Всички налични Стоки на Търговеца могат да бъдат получени и директно от неговия склад чрез организиран от търговеца на едро транспорт за сметка на последния.

 

Настоящите Условия за доставка, разнос и монтаж за търговци на едро са приети на 11.08.2023г., влизат в сила на 01.09.2023г.

Последно изменение на настоящите Условия за доставка, разнос и монтаж от 17.11.2023г., и влизат в сила на 18.12.2023г.